Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Svårt att betala

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan CSN i vissa fall ändra din betalningsplan. Du kan även ansöka om att få betala mindre. Det kallas nedsättning. När CSN prövar om du kan få en ny betalningsplan ser de på hela din ekonomiska situation. Kontakta CSN för att de ska kunna titta på vilka möjligheter de har att hjälpa dig. Kontaktuppgifter hittar du under Kundservice.

Du kan även ansöka om att få betala mindre, det kallas nedsättning. När du betalar mindre under en viss tid kan det påverka din återbetalning i framtiden. Det kan exempelvis innebära att dina framtida årsbelopp blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Du kan ansöka om att få betala mindre

  • med hänsyn till din inkomst
  • om du har synnerliga skäl, det vill säga om du har starka individuella skäl. Ett synnerligt skäl är exempelvis att du får försörjningsstöd under en längre tid.

Läs mer om att betala mindre med hänsyn till inkomst eller synnerliga skäl.

Du kan också få betala mindre om du

  • börjar studera med studiestöd igen
  • får utbildningsbidrag för doktorander
  • deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer

 

Uppdaterad: 2019-03-25 Tipsa om sidan

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se