Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / Långtidsstipendier

Långtidsstipendier

Ett långtidsstipendium är på tio år och därmed Konstnärsnämndens mest omfattande stipendium till enskilda konstnärer. Avsikten är att ge en arbetsmässig trygghet för att kunna utveckla den konstnärliga verksamheten. Stipendiet motsvarar tre basbelopp per år, 2022 innebär det 144 900 kronor före skatt.

Ansökan om långtidsstipendium görs på samma blankett som arbetsstipendiet.

Vem kan tilldelas ett långtidsstipendium

Långtidsstipendium delas ut till en aktiv konstnär, som kan uppvisa dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet ska ge konstnären en arbetsmässig trygghet för att utveckla sin verksamhet under en längre period.

Ett långtidsstipendium är möjligt att erhålla även om man fått ett arbetsstipendium året innan. Man kan alltså bli aktuell för ett tioårigt långtidsstipendium även om man inte är berättigad att söka ett förnyat arbetsstipendium pga. tidsintervallet som innebär uppehåll efter två års stipendier.

Vem kan inte få ett långtidsstipendium

Långtidsstipendium delas inte ut till den som:

  • studerar grundläggande konstnärlig utbildning, inklusive masternivå
  • innehar tillsvidareanställning på halvtid eller mer
  • fått tioårigt långtidsstipendium tidigare
  • har en anställning inom teater-, dans- eller musikalliansen.

 

Hur fattas beslut

Vid fördelning av långtidsstipendier ska hänsyn tas till konstnärlig kvalitet samt ekonomiskt behov. Hänsyn ska även tas till olika genrer och tekniker samt geografisk spridning.

Stipendierna ges till verksamma konstnärer i olika delar av landet och ska spegla en mångfald av genrer och inriktningar inom de olika konstområdena, samt fördelas jämställt. Mottagarna ska vara stadigvarande bosatta i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Besluten fattas av Konstnärsnämndens styrelse efter beredning av arbetsgrupper och Bildkonstnärsfond. Myndigheten kan även fördela stipendier utan ansökan enligt förordning.
Besluten kan inte överklagas

Vad innebär det att få ett långtidsstipendium

Stipendiet är beskattningsbart och pensionsgrundande, men inte grund för sjuk - eller föräldrapenning.

En stipendiat kan inte samtidigt ha tillsvidare anställning med mer än halvtidstjänstgöring. Det går att göra uppehåll i stipendiet för att kunna ta mer omfattande anställningar under en begränsad tid. Sådana uppehåll kräver särskilt beslut i styrelsen.

Bakgrund

De första 15 långtidsstipendierna inrättades av regeringen år 1992. Samtliga stipendier fördelades då inom Konstnärsnämndens fem konstområden. Under de följande två åren inrättade regeringen ytterligare 15 långtidsstipendier per år vilka delades med Sveriges författarfond. År 1997 beslutade regeringen att ytterligare 57 stipendier skulle inrättas.

Antalet långtidsstipendier ökas numera kontinuerligt genom regeringens beslut när medel från den statliga inkomstgarantin för konstnärer frigörs.
Långtidsstipendierna är en egen budgetpost och det är Konstnärsnämndens styrelse som beslutar om antalet stipendier till respektive konstart samt om mottagare av stipendierna.

Tidigare stipendiater:
uppdelade på olika konstområden »

Nuvarande stipendiater:
uppdelade på olika konstområden »


Uppdaterad: 2022-01-10 Tipsa om sidan

Relaterad information

Fördelningen av långtidsstipendium styrs av innehållet i följande dokument:

Myndigheten fördelar långtidsstipendier enligt förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se