Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Motverka hot och hat – en vägledning

Illustration: Magnus Bard

I den här vägledningen får du veta vart du kan vända dig om du utsätts för hot, våld och trakasserier av olika slag i din verksamhet som konstnär. Vägledningen tar också upp hur du kan arbeta förebyggande. Syftet med vägledningen är att skapa en tryggare arbetsmiljö för konstnärer, som ju ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller.

Hot och hat i yrkeslivet är frågor som får allt större uppmärksamhet i samhället och i medierna. De mest utsatta yrkesgrupperna är sådana som har stor offentlig synlighet och som förknippas med den fria tanken och det öppna samhället: journalister, förtroendevalda och konstnärer. Konstnärer som utsätts påverkas i mycket hög grad, bland annat på grund av att de ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller. De saknar därmed den trygghet som en fast anställning kan erbjuda i den här typen av situationer. Vägledningen är ett led i regeringens handlingsplan Till det fria ordets försvar för att värna det demokratiska samhället.

Till dig som är professionellt utövande konstnär

Vägledningen riktar sig till dig som är professionellt utövande konstnär, fast anställd, tillfälligt anställd, har egen näringsverksamhet eller är kombinatör, det vill säga en kombination av anställning och näringsidkande. Informationen gäller alla yrkesutövande konstnärer och yrkesroller inom samtliga konstområden. De frågor som vägledningen tar upp rör hatbrott, hot och olaga hot, fysiskt våld, trakasserier och mobbning samt diskriminering. Webbplatsen Motverka hot och hat – en vägledning lanseradas under 2018 och uppdateras en gång per år.

Vi vill gärna få återkoppling

Vi vill gärna få respons från dig som är konstnär, arbetsgivare eller uppdragsgivare på konstområdet. Hör av dig om det är frågor eller svar som du saknar eller vill få bättre belysta.

Har du synpunkter på innehållet får du gärna höra av dig till oss. 

Uppdaterad: 2021-10-20 Tipsa om sidan

Relaterad information

Har du blivit utsatt för hot eller trakasserier, klicka här!  

Tänk på!

Polisanmäl alltid. Berätta att du är utsatt i din yrkesutövning som konstnär.

Kontakta kulturförvaltningen i din region eller kommun för stöd.

Länkar till lagar, regler och föreskrifter.

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se