Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om IASPIS

Om IASPIS

IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Uppdraget är att arbeta med internationalisering på flera sätt i syfte att öka och fördjupa kontakterna mellan svenska konstnärer och internationella institutioner, konstnärskollegor, publik och marknader med mål att bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter. Det görs genom direktstöd till olika former av internationellt kulturutbyte, ateljéprogrammen i Sverige och utomlands, informationsverksamhet och expertbesök, samt genom en publik verksamhet som formulerar och undersöker bild- och formkonstens aktuella frågor ur ett internationellt perspektiv.

IASPIS omfattar sammanlagt tolv residens i Sverige varav nio stycken finns i Stockholm, och ytterligare tre residens i samarbete med Göteborg, Malmö och Umeå. I Stockholm är fyra av platserna sökbara för svenska bild- och formkonstnärer. Utländska stipendiater bjuds in till programmet, och förslag kan lämnas kontinuerligt under året. Blankett för detta kan hämtas från hemsidan.

IASPIS erbjuder residens utomlands för svenska bild- och form konstnärer i samarbete med olika internationella residensprogram. Utöver arbetslokal får stipendiaten tillgång till en bostad och ett stipendium för att täcka kostnader för främst uppehälle under vistelsen. För närvarande kan svenska konstnärer ansöka om arbetsvistelse i Berlin, Jingdezhen, London, New York, Tokyo, Bangalore, Helsingfors och Johannesburg.

För att informera om svenskt konstliv arrangeras varje år ett stort antal besök av utländska curatorer, kritiker och andra professionellt verksamma inom bild- och formområdet för att skapa och utveckla kontakter med konstnärer verksamma i Sverige. Utländska experter erbjuds skräddarsydda besöksprogram till bild- och formkonstnärer som är verksamma i Sverige samt involveras i publika program. Förslag på internationella experter kan lämnas kontinuerligt under året. Blankett för detta kan hämtas från hemsidan.

Genom internationella samverkansprojekt har även juridiska personer, exempelvis institutioner eller föreningar, möjlighet att föreslå Konstnärsnämnden samverkan i projekt som syftar till att främja internationaliseringen för bild- och formkonstnärer verksamma i Sverige. Konstnärsnämndens bidrag i denna form förutsätter att även andra parter deltar i finansieringen. Den som har ett förslag till internationellt samverkansprojekt bör kontakta Iaspis projektsamordnare Annika Björkman, ab@iaspis.se,  för att diskutera möjligheterna till samverkan.

IASPIS har en omfattande publik verksamhet med seminarier, föreläsningar, diskussioner och andra evenemang kring aktuella frågor inom bild- och formområdet såväl i Sverige som utomlands. Evenemangen riktar sig i första hand till professionella utövare. Den publika verksamheten i Sverige är väsentlig i arbetet med att skapa internationella möten och kunskapsutbyte samt för att diskutera aktuella frågeställningar inom samtida praktik och teori. I utlandet syftar det även till att sprida informationen om svensk bildkonst, design, arkitektur och konsthantverk.

IASPIS har producerat en lång rad publikationer och andra trycksaker. En del av dessa finns att beställa eller ladda ner på hemsidan. IASPIS har även ett unikt arkiv där besökare kan finna information om tidigare svenska och internationella IASPIS-stipendiater samt om utövare inom svensk samtida bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk. Läs mer om IASPIS Publikationer och Arkiv.

IASPIS bildades 1996 som en utveckling av Bildkonstnärsfondens internationella program och har sedan dess spelat en stor roll i internationaliseringen av den svenska konstscenen. Verksamheten finansieras genom visningsersättningen, medel som staten årligen avsätter till Sveriges bildkonstnärsfond.

Visningsersättningen tillfaller bild- och formkonstnärer som kompensation för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt.

IASPIS-delegationen inom Bildkonstnärsfonden beslutar om samtliga internationella stipendier och bidrag samt expertbesök och internationella samverkansprojekt för bild- och formkonstnärer.

Konstnärsnämndens lokaler ligger på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm med kontor, ateljéer, studio, projektrum och ett unikt arkiv över konstnärer som nu är verksamma i Sverige inom bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk. Inom myndigheten finns förutom IASPIS ytterligare två internationella program: Konstnärsnämndens internationella dansprogram (KID) omfattar stipendier, residens, samarbetsprojekt och främjandeinsatser i syfte att gynna svenska danskonstnärers internationella plattform och ge dem ökade möjligheter till långsiktiga, internationella kontakter. Efter tre års projekttid permanentar nu myndigheten även ett program för internationellt kulturutbyte på musikområdet. Konstnärsnämndens Internationella musikprogram (KIM) som syftar till att skapa, utveckla och fördjupa musikområdets kontakter med utländska institutioner och enskilda professionella företrädare och därigenom bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter. Programmet är i sin början fokuserat på komponister.

Uppdaterad: 2021-10-08 Tipsa om sidan

 
Lisa Rosendahl och ateljéstipendiat Anna Sandgren, IASPIS Öppet Hus september 2011.

Photo: Jean-Baptiste Beranger 
Cecilia Widenheim och Hinrich Sachs på seminariet Why Exhibit?, 2009

Foto: Robert Stasinski 
Maria Lind m fl i utställningen Formalities, 2007

Foto: Gunilla Klingberg och Peter Geschwind 
ReShape! på Venedigbiennalen 2003, curatorer: Sara Arrhenius och Karina Ericsson Wärn

Foto: Iaspis
Ateljépresentation med Johan Thurfjell och Karina Ericsson Wärn m fl, 2002

Olafur- green river1 300 dpi.jpg
Green River av Olafur Eliasson, 2000, curators: Daniel Birnbaum, Karen Diamond och Mats Stjernstedt.

 

  • Adress: IASPIS, Konstnärsnämnden Maria skolgata 83, 2 tr, SE-118 53 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8 - 506 550 00
  • E-post: info@iaspis.se