Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Internationellt / EU:s kulturprogram

EU:s kulturprogram

EU:s program för kulturella och kreativa sektorrer går från och med 2014 till 2020 under namnet Kreativa Europa. Kreativa Europa är en sammaslagning av EU:s tidigare Kultur- och medieprogram (2007-2013). Det nya övergripande programmet innehåller tre delprogram: Media, Kultur och ett övergripande programområde.
Alla länder som ingår i Kreativa Europa har så kallade kontaktpunkter (Kreativa Europa Desks). Kontaktpunkternas uppgift är att informera om programmet och ansökningsförfarandet. I Sverige har Statens Kulturråd rollen som kontaktpunkt för delprogrammet Kultur, medan Svenska Filminstitutet ansvarar för delprogrammet Media (film, tv och dataspel). På Statens kulturråds och Svenska Filminstutets hemsidor finns information om hur ansökan går till och exempel på projekt med svensk medverkan som erhållit stöd.

KREATIVA EUROPA DESK SVERIGE

Kulturrådet har den svenska regeringens uppdrag att tillsammans med Svenska Filminstitutet vara nationellt kontaktkontor för Kreativa Europa (2014-2020), EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kontaktkontorets uppgift är bland annat att informera om programmet samt att ge rådgivning till sökande. Kulturrådet har huvudansvar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig därför i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer i första hand till Kulturrådet.
Uppdaterad: 2015-04-28 Tipsa om sidan
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se