Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Kulturarbetsmarknaden

Konstnärsnämnden arbetar med frågor inom kulturarbetsmarknaden och konstnärernas förutsättningar att ägna sig åt konstnärligt arbete i samhället. Nämnden har därför som en del av det arbetet dialoger med olika myndigheter och organisationer.
Konstnärsnämnden har regelbundna plattformsmöten med Arbetsförmedlingen Kultur Medias ledning och Statens kulturråd. Där ges möjlighet att mer informellt utbyta information och följa utvecklingen.

Konstnärsnämnden ingår också  i Rådet för kulturarbetsmarknaden som träffas fyra gånger per år. Rådet syftar till att tydliggöra och öka förståelsen för Arbetsförmedlingens uppdrag men ger också möjlighet för deltagande parter att diskutera övergripande strategiska frågor inom kulturarbetsmarknaden. I rådet ingår förutom Konstnärsnämnden, Arbetsförmedlingen och Statens Kulturråd bland annat också representanter för konstnärsorganisationer, centrumbildningar, berörda fackförbund, samt vissa arbetsgivare.

Utöver dett har Konstnärsnämnden en kontinuerlig diskussion med Skatteverket och Försäkringskassan. Likaså har nämnden återkommande samtal med KLYS, enskilda konstnärsorganisationer och Centrumbildningar m.fl.
Uppdaterad: 2013-01-09 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se