Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärspolitik

Konstnärspolitik

1997 formulerades en uttalad konstnärspolitik, Kulturpolitik, Prop. 1996/97, s 32

Statens insatser skall syfta till

  • att skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger arbete och
     försörjning åt konstnärerna och rika kulturupplevelser för medborgarna
  • skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete
  • anpassa regelverken på alla politikområden så att rimlig hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden
  • ge möjlighet till konstnärlig förnyelse och utvecklingsarbete genom olika former av direkt konstnärsstöd
  • förbättra möjligheterna till internationellt konstnärligt utbyte.Uppdaterad: 2016-04-18 Tipsa om sidan

Relaterad information

Kulturpolitik, prop. 1996/97, sid 32
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se