Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Konstnärspolitik

Konstnärspolitik

1997 formulerades en uttalad konstnärspolitik, Kulturpolitik (Prop. 1996/97)

Statens insatser ska syfta till att:

  • skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger arbete och försörjning åt konstnärerna och rika kulturupplevelser för medborgarna,
  • skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete,
  • anpassa regelverken på alla politikområden så att rimlig hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden,
  • ge möjlighet till konstnärlig förnyelse och utvecklingsarbete genom olika former av direkt konstnärsstöd,
  • förbättra möjligheterna till internationellt konstnärligt utbyte.Uppdaterad: 2020-01-15 Tipsa om sidan

Relaterad information

Kulturpolitik, prop. 1996/97, sid 32
  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se