Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Organisation

Konstnärsnämnden leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen består av högst tolv ledamöter. Fem av ledamöterna kan tillsättas efter förslag från konstnärsorganisationer. Direktören utses av regeringen och är chef för myndigheten samt styrelseledamot. Nämnden har 32 medarbetare inom sitt kansli. Ordförande i styrelsen är Jesper Larsson.

Konstnärsnämnden är en styrelsemyndighet, det betyder att styrelsen har fullt ansvar.  Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet och fattar beslut av principiell natur. Styrelsen fattar beslut om långtidsstipendier och löpande inkomstgarantier.

Vid Konstnärsnämnden arbetar idag 31 personer under ledning av en direktör, som också är myndighetschef. Direktören ansvarar inför Konstnärsnämndens styrelse för den löpande verksamheten. Kansliet har till uppgift att informera om och driva verksamheten samt bereda, verkställa och svara för den administrativa handläggningen av stipendie- och bidragsfördelningen.

Kansliet har även till uppgift att belysa konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt genomföra annan verksamhet som styrelsen beslutar om.

Kansliet består av enheterna Utredning och analys samt Stipendier och bidrag som även inkluderar internationellt utbyte och de internationella programmen samt ekonomi och administration.

Ledamöterna i styrelsen för Bildkonstnärsfonden utses också av regeringen och ansvarar för sina beslut inför Konstnärsnämndens styrelse. Konstnärsnämndens styrelse beslutar om övriga arbetsgrupper och referensgrupper vid myndigheten, delegering av beslutsmässighet samt utser dess ledamöter.

Totalt deltar ca 60 ledamöter i nämndens arbete i styrelser, arbets- och referensgrupper.

Verksamheten inom de internationella programmen utvecklas, bereds och leds av kansliet tillsammans med ledamöter.

För fördelningen av övriga bidrag och stipendier svarar fem organ inom Konstnärsnämnden, nämligen:

  • Bildkonstnärsfonden inklusive Iaspisdelegationen
  • arbetsgruppen för musik
  • arbetsgruppen för teater och film
  • arbetsgruppen för dans
  • arbetsgruppen Kulturbryggan

Iaspis är det internationella programmet för bild- och formkonstnärer. Iaspisdelegationen inom Bildkonstnärsfonden leder och utvecklar ateljéprogrammet tillsammans med Iaspis verksamhetsledare, vilken tillhör kansliet. Delegationen består av fem av Bildkonstnärsfondens ledamöter.

Arbetsgruppen för musik svarar för fördelningen av bidrag och stipendier inom det Internationella musikprogrammet. En delegation av gruppen utgör referensgrupp tillsammans med två tjänstemän för att under en period om 3 år utveckla utlandsvistelser och samverkansprojekt. Beslut fattas av direktören.

Uppdaterad: 2019-02-20 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se