Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Remissvar

Konstnärsnämnden svarar varje år på flera remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här presenteras Konsntärsnämndens svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser.

Remissvar grupperat på år i flikarna till vänster.

Konstnärsnämndens yttrande på F-skattesystemet – en översyn SOU 2019:31.

Konstnärsnämndens yttrande på promemorian Höjda åldersgränser och i andra trygghetssystem DS 2019:2

Konstnärsnämndens yttrande på SOU 2018:79, Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (Fi2018/03478/SFÖ9).

 

Uppdaterad: 2019-10-22 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se