Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden / Årsredovisningar

Årsredovisningar

Här kan du läsa och ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar. Av årsredovisningarna framgår hur vi arbetat under året för att fullfölja de uppdrag som regeringen gett oss som myndighet. De innehåller också resultat- och balansräkningar.

Händelser under 2018 – i korthet

 • Konstnärsnämnden lämnade totalt 184 mnkr i stipendier och bidrag, vilket är en ökning med 33 mnkr jämfört med 2017. De nya medel som tillfördes myndigheten 2018 har medfört att 23 procent fler ansökningar har beviljats jämfört med 2017.
 • Tre nya tjänster med fokus på bidragshandläggning, uppföljning och de internationella programmen samt en tjänst inom IT har inrättats.

 

 • Från och med den 1 januari utser myndigheten ledamöterna i Bildkonstnärsfonden och Kulturbryggan. De utsågs tidigare av regeringen.
 • Kulturbryggans nya strukturbidrag utlystes första gången den 5 mars. Syftet med bidraget är att stärka förutsättningarna för konstnärligt skapande i hela landet.
 • Ansökningar inom dans- och cirkusområdet hanteras från 1 juli av en egen beslutande grupp.
 • Konstnärsnämndens arbete med rekrytering av ledamöter till de beslutande grupperna (fotnot 1) har setts över och utvecklats.

 

 • JiM-uppdraget (Jämställdhet i myndigheter) slutrapporterades den 22 februari.
 • Uppdraget att utveckla stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat återrapporterades den 15 mars. Webbsidan Motverka hot och hat – en vägledning, lanserades samtidigt på myndighetens hemsida.
 • Konstnärsnämnden publicerade rapporten Utländsk bakgrund – fördelning av stipendier och bidrag till enskilda konstnärer 2016.

 

 • Konstnärsnämnden medverkade i Almedalen tillsammans med myndigheterna inom Samverkansrådet.
 • Den 15 oktober hade Konstnärsnämnden en intern utbildningsdag för medarbetare och ledamöter i styrelsen och i alla beslutande grupper. Dagen behandlade statlig värdegrund, jäv och jämställdhet.
 • I september arrangerade Konstnärsnämnden seminariet Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken tillsammans med Statens kulturråd.
 • Iaspis samarbete med Moderna Museet om aktuella tendenser på bildkonstscenen i Sverige resulterade i boken In and beyond Sweden: På resa genom en konstscen samt ett seminarium i Stockholm.

Fotnot 1: I årsredovisningen använder vi övergripande begreppet beslutande grupper som inkluderar Sveriges bildkonstnärsfond, Kulturbryggan, Arbetsgruppen för musik, Arbetsgruppen för dans samt Arbetsgruppen för teater och film.

Ladda ner Konstnärsnämndens årsredovisningar:

Konstnärsnämndens årsredovisning 2018

Konstnärsnämndens årsredovisning 2017

Konstnärsnämndens årsredovisning 2016

Konstnärsnämndens årsredovisning 2015

Statistikrapport för 2015

Konstnärsnämndens årsredovisning 2014

Konstnärsnämndens årsredovisning 2013 

Konstnärsnämndens årsredovisning 2012

Konstnärsnämndens årsredovisning 2011

Konstnärsnämndens årsredovisning 2010

Konstnärsnämndens årsredovisning 2009

Konstnärsnämndens årsredovisning 2008

Konstnärsnämndens årsredovisning 2007

Konstnärsnämndens årsredovisning 2006

Konstnärsnämndens årsredovisning 2005

Uppdaterad: 2019-03-06 Tipsa om sidan

Relaterad information


 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se