Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat experiment eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det du som konstnär hittills arbetat med. Du kan även söka för kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor.

Vad krävs för att söka?

Projektet eller arbetet det gäller ska:

  • ha ett avgränsat mål eller syfte
  • vara begränsat i tiden
  • ha en arbetsplan och en budget
  • projektets resultat ska på något sätt visas offentligt

Ansökan

Bidraget kan sökas en gång om året av dig som enskild bild- eller formkonstnär eller om du är samordnare och söker för en grupp konstnärer. Om du söker för ett projekt som redan är påbörjat så kan du enbart ta med kostnader som ligger framåt i tiden från det att beslut fattas. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

Utbetalning och skatt

Projektbidrag är en skattepliktig inkomst för mottagaren och måste hämtas ut (rekvireras) samma kalenderår det beviljas. Bidragsbeloppet betalas ut till projektansvarig konstnär som i sin tur är ansvarig för att betala ut eventuellt  arvode eller lön till övriga medverkande samt andra omkostnader som material, hyror och dylikt. Projektbidraget betalas endast ut till den konstnär som beviljats eller till enskild firma – inte till andra personer eller typer av företag eller föreningar. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på hela beloppet som betalats ut vilket sedan syns i uppgifterna för deklarationen.

I det fall mottagaren är A-skattare betalar Konstnärsnämnden skatt och sociala avgifter för den del som angetts som lön/ersättning. Den del av projektbidraget som rör omkostnader måste särskilt redovisas med underlag till Skatteverket av mottageren. För F-skattare betalas hela bidraget ut som klumpsumma och deklareras då inom näringsverksamheten. Observera att A-skattare måste redovisa det ekonomiska resultat till Skatteverket samma kalenderår som det mottages. Den del av bidraget du tar ut som egen lön blir också pensions- och sjukpenninggrundande. Projektbidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket innebär att du bör beräkna budgeten inklusive moms.

Läs mer på Konstnärsguiden om "Att deklarera stipendier och bidrag"

Redovisning

När arbetet är slutfört ska du redovisa till Konstnärsnämnden hur det genomförts och vilka resultat som uppnåtts samt till vilka kostnadsposter bidraget använts. Redovisningsblankett hittar du här »

Om redovisning inte lämnas är det ett hinder för att få nya stipendier eller bidrag. För Konstnärsnämnden är det viktigt att resultatet presenteras offentligt, så att andra konstnärer och intresserade kan få ta del av det.

Läs exempel på projektredovisningar här »

Uppdaterad: 2020-06-10 Tipsa om sidan

 

Ansökningstider

 

 

 

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se