Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Projektredovisningar bild och form

Här publiceras ett urval av projektredovisningar inom bild och form.
Sissi Westerberg
Projektnamn: Pausblåsning - Performing Labour
  
Konsthantverkaren Sissi Westerberg har skapat en integrerad installation inne i farbikshallen på Rejmyre Glasbruk som utforskar relationen mellan konsthantverk och farbriksproduktion med fokus på kropp och andning. Verket reglerades av arbetsplatsens schema och aktiverades då glasblåsarna tog paus. Läs mer i redovisningen »

Kalle Sanner
Projektnamn: Den mobiliserade staden ­ arkitektur och infrastruktur i förändring

Fotografen Kalle Sanner undersöker i sitt projekt samhällsutmaningar i europeiska städer i samband med den ökade flyktingströmmen 2012-2015. Genom film studerar han de platser och de arkitekturer som skapar rum för välkomnande. Tempelhof‐flygplatsen i Berlin – som minner om Europas historia och nu fungerar som temporärt boende för nyanlända – är en av dessa platser. Kameran riktas även mot byggda miljöer som representerar vår samtid – företagshotell, reklambyråer – och framhäver hur välkomnandets arkitekturer är sammanflikade med näringslivet. Läs mer i redovisningen »

Mira Eklund
Projektnamn: Hilberts Hotell

Med Hilberts Hotell för oändligheter som imaginär scenografi, under temat ting som gått förlorade, komponerades sex stycken/låtar som spelades in och framfördes under en performance‐ och konsertserie i sju olika delmoment. I projektet undersöktes konsertformen och dess möjliga diversifierade medium genom form, rum, uppenbarelse och tekniskt genomförande för både mindre och större publik. Läs mer i redovisningen »

Anna Sagström
Projektnamn: Country Music

Projektet Country Music syftade till att skapa en undersökande plattform för vad periferi, geografi, klass och kapital betyder idag, genom en lins av musik, text tempo och materialitet. Vi har lyckats blanda högt med lågt: dansgolv med akademiska texter, verk in situ på verkstäder kombinerat med en digital plattform. Läs mer i redovisningen »


Leif Claesson
Projektnamn: Den manliga självbilden

Projektets syfte är att söka en alternativ manlig självbild i stället för den som visas inom konsten som ofta är både ensidig och kategoriserande. Det är fotografiska självporträtt, texter och iscensättningar. Leif Claesson undersöker även sin barndom för att försöka förstå vad som präglat honom. Projektet har ställts ut på Centrum för Fotografi i Stockholm. Läs mer i redovisningen »

Ylva Wilhelmina Franzén
Projektnamn: Vidareutveckling av screentryck på kakel och nya vägar till monumentala verk

Foto: Paulina Simon

Intentionen med projektet var att undersöka och vidareutveckla screentrycksteknik på kakel och klinker samt söka en ny dialog med våra respektive material (keramik/textil) och konstnärliga uttryck med screentryck som gemensam nämnare. Projektet var ett samarbete med Jenny Bergman. Läs mer i redovisningen »


Mikaela Krestesen
Projektnamn: In 21st Century Zesterhood

Bildkonstnären Mikaela Krestesen beviljades bidrag för projektet In 21st Century Zesterhood som är ett samarbetsprojekt med designduon Bastion, konstnärsduon Sisters of Jam, curatorn Karolina Pahlén och pionjären/aktivisten/formgivaren Sheila Levrant de Bretteville. Projektet har presenterats på flera olika sätt, bl.a. i en utställning på Marabouparken i Sundbyberg. Läs mer om projektet här »

Mikael Ericsson
Projektnamn: Samtal med skräp


Bildkonstnären Mikael Ericsson utgår i sitt projekt, Samtal med skräp, från den stora koncentration av plastskräp som samlas långt ute i världshaven. Han har arbetat med animationer för att skildra fenomenet. Läs mer i redovisningen »

Maria Norrman
Projektnamn: P18/Q - Queerkompaniet

Bildkonstnären Maria Norrman redovisar sitt projekt P18/Q - Queerkompaniet som iscensätter ett kompani ur ett fiktivt homosexuellt/queert regemente som enligt en vandringssägen ska ha funnits på Gotland. Resultatet presenteras bland annat i en film. Läs mer i redovisningen »

Louise Hederström
Projektnamn: Ticka möbelserie


Formgivaren Louise Hederström beviljades ett projektbidrag för att utveckla en serie vägghängda hyllor i läder. Tre olika storlekar togs fram, en 1-sits för mindre ytor, en 1-sits för generösare rum och en 2-sits. Läs mer om arbetsprocessen och resultatet i redovisningen »

Catti Brandelius
Projektnamn: Elitakrobaten

Projektet handlar om hur en 44‐årig kvinna som är avdankad performanceartist tillika studierektor på en konstskola, bestämmer sig för att bli Elitakrobat. En berättelse med hollywooddramaturgi i förortsmiljö, en blandning av
fiktion och dokumentär. Läs mer i redovisningen »

Carl Johan Erikson
Projektnamn: Jerusalemsyndromet


Målsättningen med projektet var att utifrån konstnärliga processer undersöka religiösa föreställningar i relation till realpolitik. Fotografen Carl Johan Erikson planerade en resa till Jerusalem som utgångspunkt för projektet. Projektet tog dock lite andra vägar än som var planerat. Läs mer i redovisningen »

Erik Sjödin
Projektnamn: The Political Beekeeper's Library


Bildkonstnären Erik Sjödin har producerat en bok och en webbkatalog som fungerar som introduktion till projektet Den politiska biodlarens bibliotek. Den politiska biodlarens bibliotek är ett pågående arbete med att samla in, organisera och aktivera böcker där paralleller dras mellan hur människor och bin är socialt och politiskt organiserade. Biblioteket berör frågor om social och politisk organisation samt antropomorfism och zoomorfism. Läs mer i redovisningen »

Sara Wallgren
Projektnamn: Movement of Beginnings
Movement of Beginnings

Bildkonstnären Sara Wallgren fick bidrag för att ta fram en interaktiv skulptur som också är ett instrument. Koldamm, som är det mest traditionella teckningsmaterialet, är det som skapar ljudet i instrumentet. Läs mer i redovisningen »

Elisabeth Widmark
Projektnamn: Det skiftar i grått

Bildkonstnären och illustratören Elisabeth Widmark har tillsammans med journalisten och författaren Anna Sundström Lindmark berättat genom text och bild om ett barn som förlorar en förälder genom självmord. Läs mer om arbetet i redovisningen »

Ulla West
Projektnamn: Selectric – Moxy Khora
Ulla West

Projektets grundidé handlar om ett ordklot - ett poesiklot som bryggar mellan det analoga och det digitala och som bygger helt på den direkta kopplingen till arbetsredskapet från den specifika skrivmaskinen med typsnittskulan, Selectric. Läs mer om projektet i redovisningen »

Fröydi Laszlo Belle
Projektnamn: Club Antropocen
Club Antropocen

Projektets intention är att undersöka konsten, filosofin och religionens roll i utformningen av antropocen-begreppet, samt att arbeta med det konstnärliga meningsskapandet som process mer än att fokusera på konst som verk. Läs mer om projektet i redovisningen »

Camilla Ericson (i samarbete med Caroline Taracci Nilsson)
Projektnamn: Ett kluster av maneter


Bildkonstnären Camilla Ericson fick bidrag för att tillsammans med Caroline Taracci Nilsson ge ut en bok med tillhörande ljudverk. Texten gör en poetisk undersökning av maneten och tar sitt avstamp i naturvetenskapens terminologi och det redovisande språket i artiklar. Läs mer i redovisningen »

Matilda Dominique
Projektnamn: Strukturbiblioteket


Den textila formgivaren Matilda Dominique fick bidrag för att undersöka en vävteknik genom ett material för att ge form åt skulptural textil. Hon vill utmana idéer kring vävens tvådimensionella varande och belysa dess arkitektoniska värden. Läs mer i hennes redovisning  »

Mona Wallström
Projektnamn: Angående Hus nr 10
Angående Hus nr 10

Konsthantverkaren Mona Wallström beviljades ett projektbidrag för att färdigställa verk, katalog och visningsmaterial i samband med en separatutställning på Gustavsbergs konsthall. Läs mer om processen i redovisningen  »

Klara Berge
Projektnamn: Passager
 
Foto: Emanuel Blom

Textilkonstnären Klara Berge beviljades ett projektbidrag för ett utforskande av hur linjer och trådar kan förändra ett rum och skapa nya rum i rummet. Projektet ställdes ut i Not Quites galleri i Fengersfors. Läs mer om processen i redovisningen  »


Helena Mutanen
Projektnamn: Jus Soli / Jus Sanguinis
Helena Mutanen, Jus Soli / Jus Sanguinis

Bildkonstnären Helena Mutanen beviljades ett projektbidrag för ett skulpturprojekt som visats på Pilane skulpturpark sommaren 2016. Ämnet hon behandlar är rättigheten till sitt ursprung och sin plats. Läs mer om verken och arbetsprocessen i projektredovisningen »

Margareta Petré
Projektnamn: Vitheten
Vitheten, Margareta Petré
Foto: Jonatan Petré Brixel

Bildkonstnären Margareta Petré beviljades projektbidrag för att utveckla ett antal stora målningar med utgångspunkt från det vita ljuset. Det växte till ett möte mellan ljudvågor och ljusvibrationer. Projektet presenterades på en utställning på Sandvikens konsthall tillsammans med en dansperformance av Jukka Korpi. Läs mer om projektet här »

Josefin Sundqvist
Projektnamn: Varghunden: Teckningar efter staden  och för hand byggda
Varghunden, Josefin Sundqvist
Varghunden, blyerts på papper

Illustratören Josefin Sundqvist beviljades projektbidrag för att skapa en samling bilder som väcker olika sinnesstämningar. Genom bildskapandet vill hon undersöka idéer om gemenskap, flock, inomhus och utomhus. Projektet har presenterats i två utställningar och en bok. Läs mer om projektet här »

Glen Baghurst
Projektnamn: Developing a new method of stretching leather onto chair frames

Foto: Gustaf Johansson & Oscar Wettersten

Formgivaren Glen Baghurst har i sitt projekt utvecklat en metod för att använda läder över stolramar. Det slutliga resultatet landade i att bygga en spännordning att fästa lädret i. När lädret över tid sträcks ut kan man spänna åt det genom spännanordningen. Projektet har visats på Stockholms Furniture and Light Fair 2016 och på Salone del Mobile i Milano samma år. Läs mer om projektet här »

Åsa Lipka Falck
Projektnamn: The School Inbetween - The Institute in the Forest


Projektet utgår från ett trähus i Kenozersky nationalpark, Ryssland; en mötesplats för konst, arkitektur, natur och vetenskap i gränslandet mellan teori och praktik. Det är en undersökning av hur konstnärliga processer och metoder kan initiera och leda till förändring utifrån konstnärliga villkor som möjliga sätt att tänka, förstå och förstå och förklara världen på nytt. En skola mitt i skogen. Läs mer om projektet här »

Tove Kjellmark
Projektnamn: Deleuze calls this “A shock to thought”Bildkonstnären Tove Kjellmark har i sitt arbete projekt arbetat med två robotliknande skulpturer i mänsklig storlek som för en djup och filosofisk dialog om mänskligt medvetande. Det är en del i ett vetenskapligt forskningsprogram som finansieras via EU under namnet Human Brain Project. Läs mer om projektet  här »

Hanna Ljungh
Projektnamn: I am mountain
Bildkonstnären Hanna Ljungh har i sitt projekt utgått från mätningarna av Kebenekaises sydtopp och dess relation till nordtoppen. Projektet tar avstamp i viljan att undersöka olika system, både vetenskapliga och konstnärliga för kommunikation och förståelse. Läs mer om projektet här »

Minna Palmqvist
Projektnamn: Intimately Social - No Body

Minna Palmqvist
Modeskaparen Minna Palmqvist ville med sitt projekt frångå det centrala verktyget för en modeskapare - skräddarbysten eller provdockan. Målet var att frigöra processen från den statiska, normativa kroppsformen som dockan utgör och skapa en formbaserad kommentar till modevärldens trångsynta syn på skönhet. Läs mer » 
 

Simon Torsell Lerin
Projektnamn: Lerin / Hystad - Mount Buzhou - Turné i Kina

Lerin / Hystad
Bildkonstnären Simon Torsell Lerin beviljades ett projektbidrag för en turné i Kina med konst- och musikduon Lerin/Hystad i samarbete med bokningsbolagen Miro China och China Drifting. De framförde sin audiovisuella konsert Mount Buzhou som kombinerar videokonst med traditionell kinesisk musik inspelad i Chongqing och Kunming med ambient ljudlandskap, tung drone och experimentell rock. Turnén fick dock avslutas i förtid p.g.a. de kinesiska myndigheterna. Läs mer »

Carolina Falkholt
Projektnamn: Monumentalmålning, Kairo, WOW Street Art festival

Carolina Falkholt WOW Street Art festival 2015
Bildkonstnären Carolina Falkholt bjöds in av WOW Street Art festival 2015 att göra en monumentalmålning på en brandvägg vid Tahrirtorget. WOW (Women On Walls) använder sig av graffiti för att stärka kvinnans ställning och kamp för lika rättigheter i Egypten och övriga mellanöstern. På grund av oroligheterna i landet var Falkholt tvungen att utföra målningen på Greek Campus i Kairo som bedömdes som en säkrare plats. Läs mer »


Fredrik Söderberg
Projektnamn: Åter till naturen i Tyskland

Bildkonstnären Fredrik Söderberg åkte med tåg i Tyskland och Schweiz för att på plats göra research och bilder för ett konstbokprojekt. Tanken med boken är att den ska ge en känsla av det som brukar benämnas "Grand Tour", en bildningsresa som läsaren kan följa. Läs mer »

Uppdaterad: 2018-01-30 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se