Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Dataskydd och vår hantering av personuppgifter

Dataskydd och vår hantering av personuppgifter

I Sverige gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som är gemensam för alla EU-medlemsstater. Syftet med den är bland annat att skärpa säkerheten kring enskildas personuppgifter. Vi har också en nationell lagstiftning, Dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen.

Det är centralt för Konstnärsnämnden att du ska känna dig trygg i att vi skyddar din personliga integritet. Det gör vi genom att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har också ett dataskyddsombud som granskar att vi gör det

Vad menas med personuppgifter och personuppgiftsansvar?

Personuppgifter är uppgifter som på olika sätt kan kopplas till dig. Det kan vara vanliga uppgifter som ditt namn, mejladress eller postadress, men kan även vara exempelvis bilder. Konstnärsnämnden är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter som vi samlar in. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst ner på sidan.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi som arbetar på Konstnärsnämnden gör med dina personuppgifter. En behandling av personuppgifter är till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar uppgifterna på annat sätt.

Exempel på olika sorters personuppgiftsbehandlingar

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge du är prenumerant och efter givet samtycke. När du tar tillbaka ditt samtycke så raderar vi din e-postadress, både hos oss och hos den leverantör som levererar mjukvaran för utskick av våra nyhetsbrev.

Personuppgifter som lämnas i samband med att du söker stipendier och bidrag blir en del av en allmän handling. Det betyder att de aldrig försvinner helt. Vi använder främst uppgifterna till att bereda ansökningar. Uppgifterna används också för att ta fram statistik samt analysera och utreda konstnärers villkor. Det gör vi eftersom det är vårt uppdrag som statlig myndighet. I analyser och sammanställningar kan enskildas personuppgifter inte identifieras.

Personuppgifter som behandlas i samband med anmälningar till seminarier, konferenser och andra evenemang som Konstnärsnämnden arrangerar, sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga tills dess att arrangemanget är genomfört.

Varför behandlar Konstnärsnämnden personuppgifter

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som lyder under kulturdepartementet. Vi ska verka för konstnärlig utveckling. Det gör vi genom att fördela stipendier och bidrag, analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt har ett internationellt utbyte och samarbete. Det här är uppdrag som regleras i flera olika lagtexter, och därför ligger det i allmänhetens intresse att vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete.

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Vill du veta om och på vilka sätt Konstnärsnämnden behandlar personuppgifter om just dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Konstnärsnämnden och att få dina personuppgifter rättade om du tror att de är felaktiga på något sätt. Du har även rätt att begära radering av personuppgifter och begränsning av behandling.

Offentlighetsprincipen

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet och det innebär att många uppgifter som skickas till oss är del av allmänna handlingar. Det inkluderar bland annat e-postmeddelanden och uppgifter som lämnas i samband med att du söker stipendier eller bidrag.

I de fall som personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi inte enligt svensk grundlag radera dem. Offentlighetsprincipen bygger på grundlagen Tryckfrihetsförordningen som säger att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Kontakta oss

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Epost: info@konstnarsnamnden.se
Tele: +46 8 506 550 00
Dataskyddsombud
Roger Broberg
Epost: dso@konstnarsnamnden.se

 

 

 

 

 


 

Uppdaterad: 2019-01-14 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se