Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Redovisning av bidrag

Många av Konstnärsnämndens bidrag ska återredovisas. I ditt beslutsmeddelande finns information om vad redovisningen ska innehålla. Olika bidragsformer har lite olika krav på redovisning, nedan finns information om vad som gäller respektive bidragsform.
Senast en månad efter avslutad resa/utbyte eller projekt ska redovisningen inkomma till Konstnärsnämnden, se mailadresser nedan. Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få nya stöd från Konstnärsnämnden i framtiden. Du bör inte söka nytt bidrag förrän du redovisat tidigare stöd som har genomförts.

Om förändringar inträffar, som t ex byte av resedatum eller ort, måste man meddela det och göra en överenskommelse med handläggare innan avresa. Vad gäller projektbidrag ska förändringar i tidsplan och inriktning meddelas handläggare, och nytt datum för inlämning av redovisning överenskommas.


Redovisningsblanketter


Projektbidrag

Internationellt kulturutbyte/resebidrag

Redovisningen skickar du med e-post (eller brev per post) med tydlig  rubrik.
Projektredovisningen ska signeras med ditt namn.

Vid offentlig presentation ska man alltid ange att man fått stöd från Konstnärsnämnden, här finns Konstnärsnämndens loggor. Hämta loggor här »

Dessa bidrag ska redovisas


BILD & FORM  
- Projektbidrag   
- Internationellt kulturutbyte och resebidrag

Följande stipendier redovisas genom att besvara enkätfrågor som skickas till dig via en länk då stipendiet avslutas:
- Assistentstipendium
- Utländska residens
- Residens i Stockholm

DANS  
- Projektbidrag  
- Internationellt kulturutbyte
- Resebidrag

FILM  
- Projektbidrag  
- Internationellt kulturutbyte     
- Resebidrag 

MUSIK   
- Projektbidrag  
- Internationellt kulturutbyte och resebidrag

TEATER  
- Projektbidrag  
- Internationellt kulturutbyte
- Resebidrag

Här kan du ta del av ett urval av tidigare inkomna redovisningar:
Läs redovisningar från  internationella redovisningar här »
Läs redovisningar från projektbidrag här »

Utöver redovisningar följer Konstnärsnämnden regelbundet upp betydelsen av våra bidragen och stipendier på lite längre sikt genom webbenkäter. Dessa enkäter är frivilliga att besvara. Återkopplingen betyder mycket för vårt arbete med att utveckla stipendieformerna.

Kontaktuppgifter
Redovisningen skickas per mail (eller post) till respektive handläggare:
 
Bild och form (projektbidrag): Louise Dahlgren, louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se, 08-506 550 68
Bild och form (Internationella Kulturutbyten och resebidrag): Karolina Pahlén, karolina.pahlen@konstnarsnamnden.se, 08-506 550 55

Musik: Hasse Lindgren,
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se, 08-506 550 79
Teater och film: Tina Pettersson, tina.pettersson@konstnarsnamnden.se, 08-506 550 58

Dans: Ophélie Alegre och Anneli Strömqvist, dans@konstnarsnamnden.se,
08-506 550 00
 
Uppdaterad: 2019-06-20 Tipsa om sidan

 

Läs mer på Konstnärsguiden om stipendier och bidrag i förhållande till skatt- och trygghetssystem.

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se