Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier & bidrag / - Bild & Form / Residens i Stockholm

Residens i Stockholm

IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Programmet består bland annat av nio ateljéer för svenska och utländska konstnärer i Stockholm.

Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i Sverige kan ansöka om residens i Stockholm. IASPIS erbjuder ateljévistelse med tillgång till det program som skapas kring stipendiaterna.

Ateljéerna är belägna i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm. Stipendiaten måste själv ordna sitt boende. Ett stipendium på 25 000 kr/månad ingår för kostnader för uppehälle, boende och omkostnader för arbete.

För konstnärer i residensprogrammet är det viktigt att vara på plats så mycket som möjligt för utbyte med de andra stipendiaterna. Det ordnas även ett varierat program med ateljésamtal med inbjudna svenska och internationella curatorer och kritiker, gemensamma studiebesök på andra institutioner, artist talks med mera. Residenset är researchbaserat utan krav på resultat, och det finns inte extra finansiering för produktion.

Residensperioderna är tre eller sex månader. Det finns fyra ateljéer för konstnärer som är baserade i Sverige. I ansökan kan du ange vilken längd samt period som passar dig bäst.

Stipendierna kan sökas av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Vid bedömningen av ansökningarna tas i första hand hänsyn till den sökandes konstnärliga kvalitet och den konstnärliga verksamhetens omfattning. Motivering och beskrivning i ansökan av den sökandes konstnärskap spelar också en stor roll.

För att komma i fråga ska den sökande ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller vara stadigvarande bosatt i Sverige.En sökande får inte vara studerande på mer än 50 procent när beslut fattas. Med studier som huvudsaklig sysselsättning avses den som är inskriven till mer än 50 procent vid en utbildning. Med utbildning avses studier vid till exempel grund- och gymnasieskola, högskola (inklusive postmasterutbildningar och doktorandstudier), yrkeshögskola och folkhögskola i Sverige och utomlands.

Ansökningstider

Läs mer om ansökningstider för residens i Stockholm

Här kan du läsa om de aktuella stipendiaterna.

Redovisning

Efter avslutad vistelse följs stipendietiden upp genom att du besvarar frågor i en webbenkät som du får skickad till dig.

Ytterligare upplysningar om Iaspisprogrammets verksamhet och stipendier lämnas av Karolina Pahlén, tfn 08-506 550 55.

Uppdaterad: 2022-01-11 Tipsa om sidan

Relaterad information

Läs mer om ansökningstider för residens i Stockholm

 

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se