Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Arbetsstipendium inom bild och form

Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till arbetslokaler, investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier.

Ettårigt arbetsstipendium
Arbetsstipendiet som engångsbelopp tilldelas dig som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Beloppet är för närvarande 100 000 kr och det är skattefritt. Efter ett år utan arbetsstipendium har du möjlighet att söka ett t arbetsstipendium igen. Det innebär att den som beviljades ett ettårigt arbetsstipendium 2020 eller tidigare kan ansöka om ett nytt arbetsstipendium hösten 2021. Även den som tilldelats ett ettårigt arbetsstipendium från Författarfonden måste vänta ett år innan det är möjligt att söka arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Tvåårigt arbetsstipendium
Det tvååriga arbetsstipendiet riktar sig till dig som tidigare fått ett arbetsstipendium. Stipendiet utbetalas under två år. Beloppet är för närvarande 120 000 kr/år och summan är skattefri.

Du har rätt att söka arbetsstipendium igen, men tidigast efter två år utan tvåårigt arbetsstipendium (gäller även om du tilldelats två- eller femårigt arbetsstipendium från Författarfonden). Fick du stipendiet åren 2018-2019 eller tidigare kan du alltså söka ett nytt hösten 2021. Även den som haft två femåriga arbetsstipendier eller ett långtidsstipendium måste vänta två år innan nytt arbetsstipendium kan sökas. Syftet med detta intervall är att kunna ge fler konstnärer möjlighet att utvecklas med hjälp av stipendierna.

Femårigt arbetsstipendium
Femåriga arbetsstipendier tilldelas sökande som kan visa på en dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet är på tre basbelopp per år (för närvarande 144 900 kr per år) och är skattepliktigt. Direkt efter stipendietiden kan du ansöka om en fortsättning för att få en andra period. Har du väl haft två perioder med femårigt arbetsstipendium kan du först söka ett nytt arbetsstipendium när två stipendiefria år passerat. Totalt sett finns 60  femåriga arbetsstipendier och först när ett av dessa stipendier löpt ut kan ett nytt fördelas.

Långtidsstipendium
Ansökan om 10-årigt långtidsstipendium  görs på samma blankett som ett arbetsstipendium. För att ansöka om ett långtidsstipendium gäller samma typer av arbetsprover och  ekonomiska uppgifter som för ett arbetsstipendium.
Läs mer om att ansöka om långtidsstipendium.

Ansökan och beslut
Arbetsstipendier annonseras ut en gång om året. Du ansöker via Konstnärsnämndens e-tjänst eller genom att ladda ned och fylla i en pdf-blankett som sedan måste skrivas ut och skickas in per post. Samma ansökningsformulär gäller för ettårigt-, tvåårigt- och femårigt arbetsstipendium samt för långtidsstipendium. 

Utbetalning och skatt
Stipendiet betalas ut  till dig personligen. Ett- och tvååriga stipendier är skattefria, det femåriga stipendiet beskattas.

Uppdaterad: 2022-01-10 Tipsa om sidan

 

Ansökningstider »

 

 

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se