Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)

Utdelade stipendier och bidrag 2011

Musik 
Internationellt kulturutbyte i Sverige, september
Internationellt kulturutbyte i utlandet, september
Arbetsstipendier
Bidrag till samarbete mellan komponister och musiker/sångare
Internationellt kulturutbyte

Teater, dans, film
Internationellt kulturutbyte dans
Resebidrag dans
Vistelsestipendium till Paf-dans
Studiostipendium- dans
Internationellt kulturutbyte teater, film-beslut 30 maj 2011
Resebidrag teater, film - beslut 30 maj 2011
Internationellt kulturutbyte teater, film - mars
Resebidrag teater, film - mars
Arbetsstipendier teater, film, dans
Målinriktade arbetsstipendier teater, film, dans
Projektbidrag teater, film, dans    
Internationellt kulturutbyte dans, mars
Resebidrag dans, mars    
danceWEB 2011
Resebidrag teater, film oktober 2011
Internationellt kulturutbyte teater, film oktober 2011
Resebidrag Dans oktober 2011
Internationellt kulturutbyte Dans oktober 2011
Resebidrag teater, film beslut 28 november 2011
Internationellt kulturutbyte teater, film beslut 28 nov 2011 
Internationellt kulturutbyte, dans, december 2011
Resebidrag, dans, december 2011
Studiostipendium december 2011
Vistelsestipendium till Paf december 2011
Internationella koreografstipendiet december 2011

Bild och form
Internationellt kulturutbyte, mars
Bidrag till kostnadskrävande arbete/projekt
Assistentstipendier
Internationellt kulturutbyte, juni
Dynamostipendiet
Arbetsstipendier
Internationellt kulturutbyte, september    
Internationellt kulturutbyte, december

Uppdaterad: 2015-03-24 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se